top of page


Terapiakasvu
Tessa Paussu

Lyhytterapiaa ja mielen hyvinvoinnin valmennuksia Espoossa, Helsingissä, Hangossa ja etäyhteydellä

terapia
Lyhytterapeutti Hanko Tessa Paussu

"Avunpyyntö ei ole heikkoutta, vaan rohkeusteko."

 

Parempi itsetuntemus vaikuttaa myönteisesti omaan hyvinvointiin ja selkeyttää suhteita toisiin. Kun henkilö tulee tietoisemmaksi omista arvoistaan, ajattelutavoistaan, toimintamalleistaan ja selviytymiskeinoistaan, tapahtuu henkistä kasvua. Kun tunnet itsesi, pystyt ymmärtämään paremmin myös toisten käytöstä ja ajattelua.

Lyhytterapia on terapiaa ihan tavallisille ihmisille. Se on keskusteluapua ja sopii ennaltaehkäisevänä mielenterveyden tukihoitona erilaisiin ongelmiin ja haastaviin elämäntilanteisiin. Lyhytterapiasta voi saada apua mm. stressiin, uupumukseen, väsymykseen, ahdistukseen, unettomuuteen, elämän eri kriisitilanteisiin, yksinäisyyteen ja uuden suunnan löytämiseen.

NLP-mielikuvaharjoitteilla voidaan päästä käsiksi tiedostamattoman mielen tietopankkiin sekä tunteisiin, jotka ovat varastoituneet kehoosi. NLP-harjoitteet voidaan sisällyttää osaksi terapeuttista tai valmennuksellista työskentelyä.

ReTeaming -valmennus sopii henkilölle, joka ei koe elämässään välttämättä suurta kuormitusta, mutta toivoo omaan tilanteeseensa selkeyttä ja vastauksia.

Hyödynnän kaikissa menetelmissä ratkaisukeskeistä työotetta, joka perustuu toiveikkuuden ja asiakkaan oman toimijuuden lisäämiseen. Asiakas määrittelee avullani suurimman muutostoiveen tai tavoitteen, jota kohti kuljemme yhdessä, askel kerrallaan.

-Tessa

About

" Jokaisen ongelman takana on unelma, ratkaisuyritys tai muutostoive, joka ei vain ole vielä toteutunut."

Tessa.jpg

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on kahden tai useamman henkilön välistä toiveikkuutta lisäävää keskustelua, jossa fokus pysyy asiakkaan esille tuomissa aiheissa. Se sopii henkilölle, joka tarvitsee nopeasti apua tämänhetkisen elämäntilanteensa ongelmiin. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia voimavaroja ja vahvuuksia. 

Lyhytterapiasta voi saada apua mm. stressiin, uupumukseen, väsymykseen, ahdistukseen, unettomuuteen, elämän eri kriisitilanteisiin, yksinäisyyteen ja uuden suunnan löytämiseen.

Kuuntelen sinua tarkalla korvalla ja kysyn paljon oivalluttavia kysymyksiä. Saatan myös antaa sinulle pieniä havainnointitehtäviä tai kirjavinkkejä.

Ratkaisukeskeisessä työotteessa lähdetään siitä, että asiakas on aina oman ongelmansa paras asiantuntija. Terapian tavoitteena on saada sinut oivaltamaan ja tarkastelemaan tilannettasi uusista näkökulmista ja löytämään itsellesi sopivat ratkaisut. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii lapsille, nuorille ja aikuisasiakkaille.  

NLP on tietoisuuden kasvattamisen keino, joka auttaa ymmärtämään, miten sinun omat ajatuksesi vaikuttavat tekemiseesi. Voimme muuttaa ajatuksiamme, kommunikointiamme ja käytöstämme haluamaamme suuntaan. Lisäksi voimme oppia ymmärtämään paremmin toisia ihmisiä ja heidän käytöstään.

 

NLP tulee sanoista Neuro (hermosto) Lingvistinen (kielellinen) ja Programming (ohjelmointi).

NLP-harjoitukset kanssani ovat pääsääntöisesti keskustelua, visualisointia ja mielikuvaharjoituksia. Hyödynnämme rentoutumiskeinoja ja löydämme voimavaroja kehostasi. Voit löytää kehoosi tallennettuja myönteisiä tai haitallisia uskomuksia, mielteitä ja ajatuksia, joita voit halutessasi tutkia ja muokata. 

NLP -harjoitteet sopivat kaikenikäisille. Lapset ja nuoret heittäytyvät mielikuvaharjoituksiin usein luontaisen uteliaasti. Myös monelle aikuiselle NLP-harjoitukset ovat olleet todella myönteisiä ja vaikuttavia kokemuksia. 

ReTeaming on yksilöiden ja yhteisöjen kehittämismenetelmä, jossa käytetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä. ReTeaming on muutosta tukeva prosessi, jossa autetaan yksilöitä ja ryhmiä kohti itse asettamiaan tavoitteita. Menetelmä sopii yksilölliseen valmennukseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja itsensä kehittämisen työkaluksi.   

ReTeaming -valmennus kanssani etenee prosessiin kuuluvin askelin. Työskentelyssä hyödynnetään itsenäisiä tehtäviä ja kirjallista materiaalia.

Services
bottom of page