top of page

Palvelut

Tessa.jpg

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on kahden tai useamman henkilön välistä toiveikkuutta lisäävää keskustelua, jossa fokus pysyy asiakkaan esille tuomissa aiheissa. Se sopii henkilölle, joka tarvitsee nopeasti apua tämänhetkisen elämäntilanteensa ongelmiin. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia voimavaroja ja vahvuuksia. 

Kuuntelen sinua tarkalla korvalla ja kysyn paljon oivalluttavia kysymyksiä. Saatan myös antaa sinulle pieniä havainnointitehtäviä tai kirjavinkkejä.

Ratkaisukeskeisessä työotteessa lähdetään siitä, että asiakas on aina oman ongelmansa paras asiantuntija. Terapian tavoitteena on saada sinut oivaltamaan ja tarkastelemaan tilannettasi uusista näkökulmista ja löytämään itsellesi sopivat ratkaisut. 

Tarjoan lyhytterapiaa etäyhteydellä sekä kasvotusten kävelyterapian muodossa Espoossa, Helsingissä ja Hangossa. 

 

Lyhytterapia sopii lapsille, nuorille ja aikuisasiakkaille.

NLP on tietoisuuden kasvattamisen keino, joka auttaa ymmärtämään, miten sinun omat ajatuksesi vaikuttavat tekemiseesi. Voimme muuttaa ajatuksiamme, kommunikointiamme ja käytöstämme haluamaamme suuntaan. Lisäksi voimme oppia ymmärtämään paremmin toisia ihmisiä ja heidän käytöstään. 

NLP -valmennus kanssani on pääsääntöisesti keskustelua, visualisointia ja mielikuvaharjoituksia. Hyödynnämme rentoutumiskeinoja ja löydämme voimavaroja kehostasi. Voit löytää kehoosi tallennettuja haitallisia uskomuksia, mielteitä ja ajatuksia, joita voit halutessasi tutkia ja muokata. 

Tarjoan NLP-valmennusta etäyhteydellä tai sopimuksen mukaan kasvokkain.

NLP -valmennus sopii lapsille, nuorille ja aikuisasiakkaille.

ReTeaming on yksilöiden ja yhteisöjen kehittämismenetelmä, jossa käytetään ratkaisukeskeisiä menetelmiä. ReTeaming on muutosta tukeva prosessi, jossa autetaan yksilöitä ja ryhmiä kohti itse asettamiaan tavoitteita. Menetelmä sopii yksilölliseen valmennukseen, työyhteisöjen kehittämiseen ja itsensä kehittämisen työkaluksi.   

ReTeaming -valmennus kanssani etenee prosessiin kuuluvin askelin. Työskentelyssä hyödynnetään myös kirjallista materiaalia.

Tarjoan ReTeaming -valmennusta lähitapaamisena sopimuksen mukaan. 

ReTeaming soveltuu aikuisasiakkaille, ryhmille ja yhteisöille.

bottom of page